Általános Szerződési Feltételek

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Szabó Rudolf Ernő egyéni vállalkozó
Adószám: 55096375-1-22
Nyilvántartási szám: 52895120
Székhely: 7666 Pogány, Kossuth utca 8.
Telefon: +36 70 944 0456
E-mail: info@zoldsegbirtok.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szabó Rudolf Ernő egyéni vállalkozó, (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.zoldsegbirtok.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó/vásárló (a továbbiakban: Felhasználó/Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. Jelen ÁSZF tárgyát a www. zoldsegbirtok.hu oldalán történő regisztráció nélküli vagy regisztráció utáni zöldség-gyümölcs és egyéb a termékkörben található áruk, vásárló általi megrendelési feltételei képezik.
A Weboldalon elérhető szolgáltatás tárgya, hogy a Vásárló részére a Szolgáltató ajánlatait bemutassa és a Vásárló számára lehetőséget biztosítson a kínálatából rendelés leadására, valamint a Vásárló döntése alapján a rendelés ellenértékének kiegyenlítésére a házhoz szállító Szolgáltató által elfogadott fizetési mód alkalmazásával.

1.2. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1.3. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.4. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Vásárló a www.zoldsegbirtok.hu oldal használatával tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF tartalmát.

1.5. A Vásárlók/Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

2. REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. A vásárlás lehetséges regisztráció nélkül is, de javasolt a rendelés előtt a regisztráció elvégzése. A weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak. A regisztráció a weboldal regisztrációs felületén kezdeményezhető. A regisztráció során a vásárló köteles a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A regisztráció a „Regisztrálok” gomb megnyomásával véglegesíthető, amely egyben a jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadását is jelenti.

2.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.3. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és valóságnak megfelelőek legyenek. Ellenkező esetben a weboldal kitilthatja a felhasználót. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

2.4. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.5. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenetben. A regisztráció törlését Szolgáltató megfelelő azonosításhoz és ahhoz köti, hogy a törlésre vonatkozó e-mail a vásárló fiókjához megadott e-mail címről érkezzen, hogy biztosan megállapítható legyen, hogy a regisztráció törlését az arra jogosult kezdeményezte.
Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, az csak újbóli regisztrálással érhető el.

3. A RENDELÉS

3.1. A weboldalon minden rendelhető tétel mellett a vételárak feltüntetésre kerülnek, mely árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák. A www.zoldsegbirtok.hu-n a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. A termékek árát terheli még a weboldalon feltüntetett kiszállítási díj.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.
A megjelenített termékek kizárólag házhoz szállítással rendelhetőek meg. A termékek mellett látható fotó, kizárólag tájékoztató jellegű, az esetek többségében nem a kiszállítandó árut jeleníti meg.

3.2. A rendelés feltétele, hogy a Vásárló rögzítse azt a címet, amelyre a rendelését kéri, valamint az, hogy Szolgáltató a megadott címre vállaljon házhozszállítást és a rendelés időpontjában nyitva legyen.

3.3. A rendelés pontos menete a weboldalon a „A rendelés menete” menüpontban tekinthető át.

3.4. A feladott rendelés kiszállítási időpontjáról Szolgáltató mindig pontos és naprakész információt ad telefonos vagy e-mailes egyeztetés útján, amennyiben szükséges Szolgáltató és/vagy Vásárló telefonos vagy e-mailes egyeztetést követően rögzíti azt, amelytől a házhoz szállítás ideje a közlekedési, időjárási viszonyoktól, illetve a Szolgáltató pillanatnyi leterheltségétől függően eltérhet. Szolgáltató vasárnap kivételével minden napra vállal házhoz szállítást. Szolgáltató fentiektől, egyedi egyeztetés alapján eltérhet.

3.5. Vásárlónak lehetősége van a Szolgáltató által egyeztetett kiszállítási napnál későbbi időpontra kérni a rendelését, azonban ezt legkésőbb a rendelés kiszállításának esedékességét megelőző 24 órával minden esetben jeleznie kell.

3.6. Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés elküldéséig van lehetősége a rendelés módosítására, illetve az adatbeviteli hibák javítására. Adatbeviteli hibának minősül például a rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rossz szállítási cím megadása.

3.7. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy a helyes adatokat el kell juttatni az Szolgáltató számára. A hibás rendelés törlését vagy módosítását telefonhívással vagy e-mail útján jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé, ez a Szolgáltató honlapján megadott telefonszámon vagy e-mail címen lehetséges.

3.8. Szolgáltatót a Vásárló által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. A RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

4.1. A weboldalon a vásárlási folyamat elektronikus úton lehetséges, az online felületen kiválasztott tételek virtuális kosárba kerülnek, majd a vásárlási folyamat befejeződik, melyről a Vásárlót a Szolgáltató azonnal e-mail-ben tájékoztatja.
Amennyiben a Vásárló visszaigazoló e-mailt a feladott rendeléséről nem kapott (egyes e-mail szolgáltatók esetében ez néhány percet késhet), Vásárló Szolgáltató elérhetőségein érdeklődhet, annak beérkezéséről és teljesítésének állapotáról.

4.2. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

5. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

5.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szolgáltató visszaigazolta.

5.2. Készpénzzel történő fizetés esetén az ellenérték a megrendelt tételeket biztosító Szolgáltatónál (Szabó Rudolf Ernő e.v.) kerül átadásra a rendelés visszaigazolását követő 48órán belül előre egyeztetett helyen és időpontban. A rendelés értékén túl (amely tartalmazza a szállítási díjat is) a Vásárlót a Szolgáltató felé egyéb fizetési kötelezettség nem terheli.

5.3. A Szolgáltató az alábbi fizetési eszközöket fogadja el:

  • Készpénz
  • Előrendelés esetén banki átutalás
  • Bankkártyás fizetés

5.4. Elfogadom, hogy a Szabó Rudolf Ernő e.v. (székhelye: 7666 Pogány, Kossuth u. 8.) által a www.zoldsegbirtok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az Barion Payment Zrt. (H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

5.5. Megrendelő a megrendelésének összegét, valamint az esetleges szállítási díjat a Webáruházba integrált fizetést feldolgozó szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszám: 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43) által biztosítottan tudja bankkártyával teljesíteni. Ezen online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a webáruház üzemeltetőjéhez nem jutnak el. A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: HEN-I-1064/2013. 6.9. Online bankkártyás fizetés regisztrációhoz nem kötött. A Megrendelőnek elég a bankkártyaszámát, lejárati dátumát és a bankkártya hátoldalán található CVC kódját, illetve aktív email címét megadnia. Barion rendszeren belül a fizetéshez Mastercard vagy Maestro, Visa, illetve Electron továbbá Amex bankkártya használható. Online fizetéssel kapcsolatos további információ és ingyenes regisztráció a Barion www.barion.com oldalán található.

6. ELÁLLÁS

6.1. Vásárlót elállási jog nem illeti meg Szolgáltatóval szemben, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

6.2. A rendelés kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó – akár indoklás nélkül – a rendelés feladása után 180 percen belül jelzi ezt a Szolgáltatónak telefonon vagy e-mail-en keresztül.

6.3. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

6.4. Előrendelés esetében a megrendelés lemondása csak Szolgáltatóval folytatott egyeztetés után lehetséges vagy nem lehetséges.

7. REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

7.1. A Vásárló a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltatóval a vállalkozás adataiban megjelölt elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

7.2. A minőségi panaszokat minden esetben kivizsgáljuk. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

7.3. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

7.4. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

8. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

8.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók a www. zoldsegbirtok.hu oldalon keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.4. A szerződés mind a Felhasználó/Vásárló, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve Szolgáltatónak küldött e-mail útján felmondható.

9.5. Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

9.6. Amennyiben a Vásárló a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására

9.7. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.8. Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.12.01.